De inrichting van de publieke ruimte heeft een rechtstreekse invloed op de levenskwaliteit van je lokale community. Ruimtelijke planning & leefkwaliteit gaat over een breed scala aan onderwerpen, van het herinrichten van de dorpskern tot het aanleggen van parken en het opknappen van wijken. Het is belangrijk om je lokale community mee te laten bepalen welke investeringen in de publieke ruimte voorrang moeten krijgen. Of je nu werkt aan een ruimtelijk beleidsplan, de stedelijke infrastructuur of een herwaarderingsproject, het is nodig om deze logge processen om te zetten in boeiende participatiekansen. De publieke ruimte is van iedereen en participatie zorgt voor betere beslissingen die breed worden gedragen.

In de praktijk

Dit zijn enkele van de meest voorkomende planningsprojecten waar CitizenLab je bij kan ondersteunen:
Beleidsplan Ruimte

Wil je dat de lokale omgeving er groener uitziet? Is de publieke ruimte makkelijk toegankelijk voor iedereen? Welke stappen kun je ondernemen voor een aangenamere, inclusievere publieke ruimte? Stel de juiste prioriteiten voor de toekomst, in samenspraak met de inwoners.

Herinrichting Gemeente

Misschien is het dorpsplein toe aan renovatie of wordt er een nieuw park of nieuwe speeltuin aangelegd. Laat inwoners en andere betrokkenen hun ideeën delen en stemmen op hun favoriete projecten.

Omgevingsvisie

Tover parkeerplaatsen of oude industrieterreinen om tot groene, bruisende publieke ruimtes waarin de mens centraal staat. Ontdek waar inwoners behoefte aan hebben en bespreek samen de verschillende opties.

Relevante features

Het digitale participatieplatform van CitizenLab biedt een complete toolbox aan participatiemethodes, zodat je niet hoeft te jongleren met verschillende tools.

Ideeën

Verzamel ideeën van inwoners om waardevolle inzichten te krijgen in hoe zij de openbare ruimte gebruiken (of willen gebruiken).

Optieanalyse

Stel een reeks vooraf goedgekeurde scenario's of opties voor, zodat je community erover kan nadenken en discussiëren. En uiteindelijk een keuze maken.

Interactieve Kaarten

Visualiseer in één oogopslag wat er in een buurt gebeurt om zo de lokale prioriteiten in kaart te brengen.

Ontdek het platformPlan een demo

Read some use cases

Digitale participatie hoeft niet moeilijk te zijn. Onze inspirerende case studies en praktische blogs tonen hoe ons platform kan worden ingezet om de klimaatverandering tegen te gaan.

Oplossingen op maat voor lokale overheden